Tetraogallus Tibetanus - Thibetan Snow Partridge by John Gould